osnovni pojmovi
kontakt
Istorijat preduzeća
Aktuelno
Koncepcija gasifikacije
Specifičnosti upotrebe
Opasnosti i mere bezbednosti
Uputstva za bezbedno korišćenje
Procedura uvođenja gasa
Gasni uređaji
Osnovni pojmovi
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIČNOSTI UPOTREBE PRIRODNOG GASA


Prirodni gas je relativno nov energent, u odnosu na druge energente koji su se do sada koristili u domaćinstvima za grejanje prostorija, pripremu tople sanitarne vode i kuvanje (drva, ugalj, lož ulje, električna energija). Iz tog razloga nije loše uporediti prednosti i mane upotrebe gasa u odnosu na druge energente.

Električna energija, kao najplemenitiji vid energije, svakako ima niz poznatih prednosti u odnosu na druge energente, međutim za očekivati je da će doći vreme, i to uskoro, kada će se politikom cena sve više i više destimulisati korišćenje električne energije za zagrevanje prostorija i vode. Mane i prednosti drva, uglja i lož ulja, najrasprostranjenijih energenata kod nas, dobro su poznate našim građanima. Te mane kao i predstojeća poskupljenja električne energije sigurno će stvoriti prostor koji pripada prirodnom gasu, što pokazuju i aktuelni tokovi na svetskom tržištu.

 

 

Praktične prednosti prirodnog gasa su:


- prirodni gas se isporučuje kontinuirano, tačno onoliko koliko je potrebno potrošaču, tako da ne postoji potreba za skladišnim prostorom kao kod drva ili ugalja, pored čega uvek postoji mogućnost da vam zatreba više drva ili uglja od one količine koju ste kupili,


- plaćanje utrošenog prirodnog gasa se vrši mesečno, nakon potrošnje, dok se drva i ugalj plaćaju pre grejne sezone,


- gasni aparati imaju najveći stepen korisnosti, mnogo veći od aparata u kojima se sagorevaju drvo i ugalj,


- nema problema vezanih za paljenje i održavanja vatre, nema pepela, šljake i nečistoće oko ložišta,


- gasni kombinovani kotlovi služe i za etažno grejanje i pripremu tople sanitarne vode u stanu. Oni po principu rada spadaju u protočne bojlere, troše energiju za zagrevanje vode u trenutku kada se ona koristi, nema gubitaka vezanih za hlađenje vode u spremniku tople vode,


- prirodni gas sagoreva u ložištima pojedinačnih potrošača i pošto se kotao nalazi u objektu potrošača ne postoje gubitci u vrelovodima i toplovodima kao kod sistema daljinskog grejanja,


- prirodni gas je ekološko gorivo, jer ne sadrži sumpor, njegovim sagorevanjem se praktično ne zagađuje okolina pošto su produkti sagorevanja vodena para i ugljen dioksid,


- prirodni gas ne sadrži u sebi otrovni ugljen-monoksid, tako da ne postoji mogućnost trovanja ugljen-monoksidom pri eventualnom "curenju" gasa iz instalacije,


- proces sagorevanja prirodnog gasa u gasnim uređajima se može potpuno automatizovati, tako da je moguće ispogramirati vremenski period rada uređaja i temperaturu prostorije za duži vremenski period,

 


Sve navedene prednosti pružaju mogućnost sadašnjim i budućim potrošačima da prate, programiraju i naravno redukuju svoje troškove za zagrevanje prostorija i tople potrošne vode. Pored svih ovih prednosti, prirodni gas je vrlo konkurentan i zbog svoje cene što prikazuje uporedna tabela cena kWh po pojedinim energentima.

 

copyright by Gas Bečej