osnovni pojmovi
kontakt
Istorijat preduzeća
Aktuelno
Koncepcija gasifikacije
Specifičnosti upotrebe
Opasnosti i mere bezbednosti
Uputstva za bezbedno korišćenje
Procedura uvođenja gasa
Gasni uređaji
Osnovni pojmovi
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Opasnosti i mere bezbednosti

Najozbiljniji nedostatak prirodnog gasa, kao energenta, svakako je opasnost od eksplozije. Dugogodišnjim razvojem i stalnim povećanjem obima eksploatacije razvijale su se i mere bezbednosti, tehnička rešenja koja su gasne aparate učinila sigurnijim ali i tehnička kultura samih potrošača.


Postoji niz preventivnih mera za sprečavanje nastanka eksplozivne smeše, tako da je korisnik apsolutno bezbedan ukoliko se pridržava svih preporuka. Osnovne fizičke karakteristike gasa su da je bez boje, ukusa i mirisa, nije otrovan, lakši je od vazduha i eksplozivan je ako mu je sadržaj u vazduhu od 4-16%. Pošto je prirodni gas bez mirisa a da bi se u domaćinstvu osetilo i najmanje prisustvo gasa, dodaje mu se merkaptan, materija jakog, karakterističnog i neprijatnog mirisa. Dodavanje merkaptana u gas je kontinualno i taj proces se naziva odorizacija, a sam uređaj koji vrši odorizaciju je odorizator.


Ukoliko dođe do oštećenja unutrašnje gasne instalacije kidanjem cevi odnosno u slučajevima naglog isticanja gasa, aktivira se blokadni ventil (može biti zaseban ili integrisan sa regulatorom pritiska) na vodu gasa u merno regulacionu stanicu ili KMRS, on zatvara dovod gasa i sprečava da se zatvoreni prostor napuni gasom i stvori eksplozivna smeša. U takvim situacijama, takođe je neophodno zatvoriti slavinu u KMRS i obavestiti distributera na dežurni telefon .


Svaka gasna instalacija, da bi se kasnije obezbedila njena funkcionalnost i sigurnost, mora  biti izgrađena u skaldu sa važećim pravilnicima i propisima. Propisima je takođe definisano koji su uslovi koje moraju da ispunjavaju prostorije da bi u njih mogli da se ugrade gasni uređaji (u pogledu zapremine, provetravanja i ventilacije), dimovodne instalacije a za veće potrošače i način ventilacije. Zbog toga je za svaku gasnu instalaciju obavezna izrada projekta gasne instalacije od strane odgovornog projektanta. Projekte instalacija koje se priključuju na distributivnu gasnu mrežu u Bečeju takođe pregleda i odobrava distributer gasa JP "Gas" d.o.o. Bečej. Gasnu instalaciju mogu da izgrađuju samo, koji su priložili zakonom propisana dokumenta i koje izabere i ovlasti distributer gasa. Spisak podobnih izvođača možete naći u prostorijama JP "Gas" d.o.o. Bečej-a ili na stranicama ovog sajta.


Dozvoljena je ugradnja samo novih gasnih uređaja i opreme, kupljenih u našoj zemlji kod proizvodača ili zvaničnih distributera. Prilikom kupovine gasnog aparata dobija se Uverenje o tipskom ispitivanju navedenog gasnog aparata overen pečatom prodavca. Bez tog dokumenta nijedan gasni aparat ne može biti pušten u rad. Gasne aparate mogu da puštaju u rad samo zvanični serviseri odobreni od strane proizvođača aparata, a spisak servisera izdaje proizvodač ili distributer aparata. Svaki gasni uređaj kod gorionika treba da ima ugrađen automatski sigurnosni ventil. Ukoliko dođe do slučajnog gašenja plamena ventil automatski sprečava dalje isticanje gasa. Dimnjaci moraju biti ispravni, očišćeni pred početak grejne sezone i svake godine pregledani od strane lokalne dimničarske organizacije, koja izdaje potvrdu o ispravnosi i pregledu dimnjaka.


 

Da rezimiramo, svaka i najmanja kućna gasna instalacija mora biti izrađena prema odgovarajućoj tehničkoj dokumentaciji, gasnu instalaciju smeju da izrade samo odobreni izvođači radova, gasni uređaji moraju da budu atestirani i da imaju uverenje o kvalitetu. Nakon završetka radova na izgradnji gasne instalacije obavezan je tehnički prijem iste. Briga o gasnoj instalaciji i aparatima tu ne prestaje, instalaciju i aparate je potrebno održavati, a takođe i predstavnici distributera vrše godišnje preglede instalacija a sve u cilju bezbedne i sigurne upotrebe gasa.


Veliku većinu nesreća vezanih za prirodni gas izaziva čovek svojom nemarnošću. Broj nesreća se može smanjiti jedino ako ljudi koriste gas saglasno uputstvima distributera gasa i proizvođača gasnih uređaja. To naravno podrazumeva i redovno održavanje i periodičnu kontrolu svih sastavnih delova gasne instalacije, ali i povećavanje tehničke kulture korisnika kroz prigodne brošure i uputstva izdata od strane distributera, proizvođača gasnih uređaja, servisera i dimničarskih organizacija. Iz tih razloga je i svaki potrošač prilikom potpisivanja Ugovora o isporuci gasa i puštanja gasa u instalaciju dobio Uputstvo za bezbedno rukovanje unutrašnjom gasnom instalacijom.


Pored toga, ovom prilikom bi smo opet želeli da istaknemo koji su osnovni  koraci u slučaju da  osetite miris gasa:

  • ODMAH UGASITI SVAKI PLAMEN I ELIMINISATI IZVOR VARNICE.
  • OTVORITI PROZORE I VRATA I NAPRAVITI PROMAJU.
  • ISKLJUČITI DOVOD GASA, ODNOSNO ZAVRNUTI SLAVINU IZNAD KUĆNOG MERNO-REGULACIONOG SETA.
  • POZVATI DEŽURNU SLUŽBU JP "GAS"D.O.O. BEČEJ-A (link)
  • OŠTEĆENJA SE NE SMEJU SAMOSTALNO POPRAVLJATI, OTKLANJANJE CURENJA SE VRŠI PREMA UPUTSTVU DISTRIBUTERA.

 

Dežurni telefon:

+ 381 65 99 11 429

 

copyright by Gas Bečej