osnovni pojmovi
kontakt
Istorijat preduzeća
Aktuelno
Koncepcija gasifikacije
Specifičnosti upotrebe
Opasnosti i mere bezbednosti
Uputstva za bezbedno korišćenje
Procedura uvođenja gasa
Gasni uređaji
Osnovni pojmovi
Kontakt
Propisi

Zakon o energetici

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika

Zakon o planiranju i izgradnji

Uredba o uslovima za isporuku prirodnog gasa

Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar (Službeni glasnik RS, br. 37/13)

Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa (Službeni glasnik RS, br. 105/16, 29/17)

Metodologija za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (Službeni glasnik RS, br. 75/14, 105/16, 108/16 ispravka, 29/17)

Metodologija za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa (Službeni glasnik RS, br. 42/16)

Pravila o promeni snabdevača (Službeni glasnik RS, br. 65/15 ? 10/17) - interno prečišćen tekst

Arhiva dokumenata:

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA PRIKLJUČKA
NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ZA 2012. GODINU


REŠENJE:  Cena za pristup i korišenje sistema za distribuciju VLADA REPUBLIKE SRBIJE /1.11.2011./

REŠENJE:  Cena prirodnog gasa za tarifne kupce VLADA REPUBLIKE SRBIJE /1.11.2011./


IZVOD IZ ZAPISNIKA Sa sednice Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za distribuciju prirodnog gasa „GAS Bečej /9.09.2011./

ODLUKA o utvrđivаnju cene prirodnog gаsа zа tаrifne kupce /9.09.2011./

ODLUKA o utvrđivаnju cene zа pristup i korišćenje sistemа zа distribuciju prirodnog gаsа /9.09.2011./


PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA PRIKLJUČKA
NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ZA 2011. GODINU


PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA PRIKLJUČKA
NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ZA 2010. GODINU


PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA PRIKLJUČKA
NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ZA 2009. GODINU


 

(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


(kompletan dokument download)


28.11.2019.

(kompletan dokument download)


03.10.2019.

(kompletan dokument download)


06.06.2019.

(kompletan dokument download)


19.02.2019.

(kompletan dokument download)


01.10.2017.

(kompletan dokument download) 

AERS ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE

(kompletan dokument download)


ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE

(kompletan dokument download)


30.01.2015.

(kompletan dokument u zip formatu download)


16.10.2014.

Obaveštenje D.O.O. "Gas" Bečej


11.07.2014.

Obaveštenje D.O.O. "Gas" Bečej

(kompletan dokument download)


03.07.2014.

Skupština "Gas" d.o.o.: Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

(kompletan dokument download)


09.07.2014.

Savet agencije za energetiku: Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

(kompletan dokument download)


Bečej,

Čarnojevićeva 2

gasbecej@EUnet.rs

- istorijat firme - koncepcija gasifikacije - specifičnosti upotrebe - opasnosti i mere bezbednosti - procedura uvođenja gasa - uputstva za bezbedno korišćenje -gasni uređaji - kontakt

Dežurni telefon:

+381 65 99 11 429

copyright by Gas Bečej