osnovni pojmovi
kontakt
Istorijat preduzeća
Aktuelno
Koncepcija gasifikacije
Specifičnosti upotrebe
Opasnosti i mere bezbednosti
Uputstva za bezbedno korišćenje
Procedura uvođenja gasa
Gasni uređaji
Osnovni pojmovi
Kontakt

 

 

 

 

 

Istorijat firme

Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „GAS“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bečej osnovano je 26. juna 2003. godine potpisivanjem Ugovora o osnivanju između Naftne Industrije Srbije, "NIS-GAS"-a iz Novog Sada i Javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije „Toplana“ Bečej.

Osnivači su suvlasnici Društva pri čemu danas vlasnički deo "Srbijagas"-a, kao pravnog naslednika "NIS-GAS"-a iznosi 51%, a vlasnički deo JP „Toplane“ 49%.

Energetske potrebe grada Bečeja procenjene su „Studijom o energetskom snabdevanju grada Bečeja do 2010. godine“, koju je još davne 1986. godine izradio Mašinski fakultet u Beogradu i koja, modifikovana i prilagođena današnjim uslovima, predstavlja vodilju razvoja energetike grada i danas.

Posle više ideja gasifikacije grada, a u skladu sa dinamikom razvoja sistema daljinskog grejanja, izrađena je 1992. godine projektno – tehnička dokumentacija za gasifikaciju 9.000 domaćinstva u Bečeju na osnovu koje se i krenulo u poslove izgradnje gasne mreže deset godina kasnije. To je podrazumevalo širenje gasne mreže u prvoj fazi izvan tzv. zone toplifikacije, koja obuhvata gradsko jezgro sa oko 2600 stanova i individualnih kuća.

Nakon što je omogućeno da svaki stambeni objekat izvan zone toplifikacije u gradu Bečeju ima mogućnost priključenja na distributivnu gasnu mrežu, nastavljeno je sa izgradnjom mreže unutar tzv. zone toplifikacije i to u delovima grada gde je postojala velika zainteresovanost građana, kao i u delovima grada gde Toplana nije imala tehničkih mogućnosti za priključenje.

Pripremni radovi započeti su 2002. godine izgradnjom prve od tri projektom predviđene merno-regulacione stanice kapaciteta 3000 Sm3 prirodnog gasa sa priključkom u već postojeći gasovod srednjeg pritiska u Bečeju, kojim se snabdevaju industrijski potrošači više od 30 godina.

 

Tokom 2003. godine dobijena je građevinska dozvola i u periodu od 1. avgusta do 15. novembra izgrađeno je oko 100 kilometara distributivne gasne mreže, 4 kilometra kućnih gasnih priključaka, preko 2 kilometra gasovoda srednjeg pritiska i druga projektom predviđena merno-regulaciona stanica.

U 2004. godini u periodu od 1. jula do 30. septembra rađena je druga faza gasifikacije grada, u okviru koje je izgrađeno 30 kilometara distributivne gasne mreže i oko 3 kilometra kućnih gasnih priključaka. Sa izgradnjom je nastavljeno i u 2005. i 2006. godini, i to u samom gradskom jezgru, tako da je distributivnom gasnom mrežom "pokriveno" preko 98% područja grada Bečeja. U 2006. godini izgrađeni su i priključni gasovod i distributivna gasna mreža za potrebe gasifikacije celokupnog naselja Radičević.

Počev od 1. januara 2005. godine JP „GAS“ doo Bečej organizuje delatnost na lokaciji u ulici Čarnojevićeva br. 2.

Danas preduzeće raspolaže sa 153 km distributivne gasne mreže, 11 km kućnih gasnih priključaka, preko 1550 ugovora o izgradnji kućnog gasnog priključka, 1550 izgrađenih priključaka i 1280 korisnika prirodnog gasa u Bečeju i Radičeviću, dok je postupak gasifikacije Bačkog Petrovog Sela u toku.

Kontakt:

     021/  69-11-429
    gasbecej@eunet.rs

copyright by Gas Bečej