osnovni pojmovi
kontakt
Istorijat preduzeća
Aktuelno
Koncepcija gasifikacije
Specifičnosti upotrebe
Opasnosti i mere bezbednosti
Uputstva za bezbedno korišćenje
Procedura uvođenja gasa
Gasni uređaji
Osnovni pojmovi
Kontakt

 

 

 

Koncepcija gasifikacije
- opšte napomene  -

 

Projektnom dokumentacijom je predviđeno snabdevanje gasom 9.000 potrošača u Bečeju, 430 u Radičeviću i oko 2.000 u Bačkom Petrovom Selu. Izgradiće se, pored postojeće u Bečeju, još jedna Glavna merno-regulaciona stanica u Bačkom Petrovom Selu.


Kapacitetom gasne mreže obuhvaćene su sadašnje perspektivne potrebe industrije i domaćinstava i zamena do sada korišćenih energenata. Ove rezerve kapaciteta, pokazaće se ispravim iz razloga što uvođenje gasa neminovno dovodi do razvoja novih proizvodnih pogona, staklenika i slično.

Realizacija ukupnog programa gasifikacije je predviđena za kraj 2007 godine.

Pošto GAS očekuje veliku ekspanziju u narednih nekoliko godina, u planu je i modernizacija postojeće opreme i proširenje spektra usluga. Prvi korak je ugradnja specijalnih predajnika na gasomere za daljinsko očitavanje potrošnje, a o daljim koracima (npr. izgradnja kogenerativnih postrojenja – postrojenja za spregnutu proizvodnju toplotne i električne energije) ćemo vas naknadno obaveštavati.

GAS Bečej će se truditi da, kao i do sada, cena priključenja na distributivnu gasnu mrežu ostane nepromenjena. Cena jednog Sm3 gasa, prema politici preduzeća formira se na osnovu nabavne cene na koju se dodaje 2% za uslove transporta i, koliko je nama poznato, najniža marža u Srbiji u iznosu od 10%.

 

copyright by Gas Bečej